قالب وبلاگ قالب وبلاگ

علوم غریبه،حروف ابجد،حروف ابجد کبیر،فال حروف ابجد،جدول حروف ابجد،استخاره با حروف ابجد
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
سنگ ها و ابطال سحر

با توجه به اشارات مستقیم به سحر در کتب آسمانی و تاریخی ،سحر و تأثیر نفوذ آن در جهان بر کسی پوشیده نیست

 

البته به میزان تلقین پذیری و بسته به نوع سیستم اشخاص و نوع طلسمات تأ ثیرات آن نیز متفاوت است ولی آنچه ازارتباط سنگها و سحر این جا مورد نظر است  روایات ، افسانه ها و تجربیات کسب شده در این زمینه است .

در 2 مورداز احجار کریمه لفظ بر گرداندن سحر و جادو به صادر کننده را مستقیما بیان کرده اند یکی زمرد ودیگری فیروزه از حدید هم بعنوان برگردان اجنه بسیار یاد شده البته فیروزه برای عده ای مناسب تر و زمرد برای عده ای دیگر ،در مورد عقیق نیز این بیان بکار برده شده که عقیق نیز بر گرداننده سحر به صادر کننده اش است .

 

شیخ بهائی درکتاب کشکولش می فر ماید:گویند عقیق از آن رو که سر حقیقتی را بر آن حک کر ده اند گاه بود که باطل سحر بود.

 

قدیم گفته می شد که سنگ ها چشم زخم را بر می گرداند و حال می گویند انرژیها ی منفی را دور می کند یا بر میگردانند . در مورد کریستال کوار تز که بیشترین مصرف در صنعت از این سنگ می باشد چه طبیعی آن و چه

 

مصنوعی آن قدیم میگفتند چشم و نظر را دفع می کند  البته الان می گویند انر ژی های منفی را...

 

اولین بار هیتلر در جنگ جهانی دوم اطراف سنگر های مخابراتی جهت کنتر ل امواج مزاحم خود از آن استفاده کرد.

 

هم اکنون نیز در کشور های ارو پائی  به خصوص آلمان از این سنگ در اتاقهای کامپیو تر و اطراف دستگاههای

 

الکترو نیکی استفاده می شود.برای جلوگیری از امواج مضر وخستگی زودرس. از مجموع روایات چنین بر میآید که تمام سنگها میتوانند در شرایطی خاص دافع امواج منفی باشند ولی هر سنگی برای هر کسی مناسب نیست گویا باید شرائطی پیش بیاید که سنگ جزئی از آن شرائط است.

طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگ ها و ابطال سحر، باطل السحر،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
سنگها در روایات اسلامی

تاثیر انگشترى در روایات اسلامى:

امام هشتم (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست كردنش نفاق و دو رویی را محو می كند

امام ششم (ع) : هر كس انگشتر فیرزوه دست كند ، دست او نیازمند نخواهد شد .

امام ششم (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است.

امام ششم (ع) : هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت كارش البته نیكو با شد.

امام اول (ع) :دوركت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد

امام هشتم (ع):انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانی را برطرف میكند.

امام علی ع:دارنده یاقوت نجابت و بزرگى مى یابد.

پیامبر (ص) :خداوند عالمیان میفرماید كه من شرم دارم از دستی كه بسوی من بلند شود به دعا ودر آن انگشتر فیروزه باشد واو را نا امید برگردانم.

امام ششم (ع):عقیق ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند

پیامبراکرم(ص):عقیق غم و غصه را رفع مى كند

پیامبراکرم(ص):زمرد زایل كننده فقر است.

الف) ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند(امام صادق ع)

ب) با خیر و نیكى روبه رو مى كند(پیامبراکرم ص)

ج) غم و غصه را رفع مى كند(پیامبراکرم ص)

د) فقر را از بین مى برد (پیامبراکرم ص)

ه) كارها را به نیكى و خوبى تمام مى كند(پیامبر اکرم ص)

و) موجب اجابت دعا (امام صادق ع).وبرآورده شدن هرحاجتى مى شود(امام سجادع)

ز) موجب بركت و باعث ایمنى از بلا مى شود(امام علی ع)

ح) ایمنى از پادشاه ظالم( امام صادق ع)

ط) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار ركعت است (امام صادق ع)

ک) باعث گشایش رزق مى شود(امام رضاع)

 

نگین فیروزه
الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى گردد (امام صادق ع)

ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است. (امام رضا ع)
ج) در استجابت دعا مؤثر است. (پیامبراکرم ص)
د) عامل فتح و پیروزى است. (امام هادی ع)
هـ) دور گرداننده دردها از دیدگان است. (امام صادق ع)
و) موجب گشایش سینه مى گردد. (امام صادق ع)
ز) قوت دل را زیادمى كند. (امام صادق ع)
ح) باعث برآورده شدن حاجات مى شود. (امام صادق ع)

نگین یاقوت
الف) باعث از بین رفتن فقر مى شود. (امام صادق ع)
ب) دارنده آن نجابت و بزرگى مى یابد. (امام علی ع)
ج) پریشانى را زایل مى كند. (امام رضا ع)
پیامبراکرم ص خطاب به امام حسین ع) فرمودند: فرزندم، انگشتر یاقوت و عقیق به دست كن كه فرخنده و مبارك است و هرگاه كسى به آنها نگاه كند نور صورتش زیاد مى شود...
نگین زمرد
الف) زایل كننده فقر است. (پیامبراکرم ص)
ب) سبب آسانى كارهاست. (امام رضاع)

ج) فقر را به توانگرى مبدل مى كند. (امام رضاع)
از امام رضا (ع) درباره نگینى كه از سنگ زمرد ساخته مى شود، پرسیدند؟
امام فرمود: اشكالى ندارد اما به هنگام طهارت گرفتن آن را از دست درآورند.
نگین جزع یمانى
حضرت على (ع) فرمود: «انگشتر جزع یمانى در دست كنید كه رد نمى كند مگر متمردان شیاطین را»
نگین حدید چینى :
الف ) جهت نیرومندى نیك است . (امام علی ع)
ب ) باعث دورى اجانین و شیاطین مى شود. (امام باقر ع)
ج ) از شر هر موجودى در امان مى دارد. (امام صادق ع)
د ) اثر چشم بد را از بین مى برد. (امام صادق ع)
ه- ) باعث آسانى وضع حمل مى شود. (امام صادق ع)
و ) براى اجابت حاجات دشوار نیك است . (امام صادق ع)

ز ) باعث ایمنى از ترس مى شود . (امام صادق ع)

ح ) همراه داشتن آن به هنگام نماز مكروه است (امام زمان عج)

منابع و مآخذ : الكافى ، تهذیب الاحكام ، وسایل الشیعه، مكارم الاخلاق ، امامى شیخ طوسى ، عیون اخبار الرضا، حلیه المتقین، هزار و یك نكته.

امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست كردنش نفاق و دو رویی را محو می كند

امام صادق (ع) : هر كس انگشتر فیرزوه دست كند ، دست او نیازمند نخواهد شد .

امام صادق (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است.

امام صادق (ع) : هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت كارش البته نیكو با شد.

امام علی (ع) :دوركت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد

امام رضا (ع):انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانی را برطرف میكند.

امام علی ع:دارنده یاقوت نجابت و بزرگى مى یابد.

پیامبر اكرم (ص) :خداوند عالمیان میفرماید كه من شرم دارم از دستی كه بسوی من بلند شود به دعا ودر آن انگشتر فیروزه باشد واو را نا امید برگردانم.

امام صادق (ع):عقیق ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند

پیامبراکرم(ص):عقیق غم و غصه را رفع مى كند

 

منابع و مآخذ : الكافى ، تهذیب الاحكام ، وسایل الشیعه، مكارم الاخلاق ، امامى شیخ طوسى ،  عیون اخبار ... حلیه المتقین.

طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگها در روایات اسلامی، سنگ درمانی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
سنگها در دیوان شعرای فارسی

"هوالغنی"

در دیوان شعرای فارسی زبان هزاران بیت در مورد سنگ ها وجود دارد اگر علاقه مند هستید نرم افزار درج را تهیه کنید.و صاحب یک مجموعه کامل شعر و نثر پارسی شوید

گزیده ای از اشعاری که در مورد سنگ هاست تقدیم حضورتان می گردد.

سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

                                     لعل گردد در بد خشان یا عقیق اندر یمن

                                                                                                                "نصر الله منشی کلیله ودمنه"

خون شهیدان در این دو ساله به ایران

                              کرد ز خارا عیان عقیق یمن را

                                                                                                                "نصر الله منشی کلیله ودمنه"

چون زمرد بدل سنگ درون

                        مغزها در شکم بادام است

                                                                                                        "ادیب الممالک فراهانی"

تا خاتم فیروزه مرا یار فرستاد"

                             فیروزیم از خاتمه کار فرستاد

زین پس مه و خورشید به زنهار من آیند

                             کان شاه مرا خاتم زنهار فرستاد

فیروزه کزان روشنی دیده پدید است

                           یارم زپی کوری اغیار فرستاد

             

زمین را کیسه پر از یاقوت و مرجان

                           هوا را آتشین پر مشک و کافور

                                                                                                        "ادیب الممالک فراهانی"

این حکایت هم از اقبال لاهوری است حتما می دانید الماس از کربن خالص تشکیل شده از زغال چوب در اعماق زمین و طی سالها فشار و گرما و سر ما و شرایط سخت

                      حکایت الماس و زغال...................

از حقیقت باز بگشایم دری *****با تو می گویم حدیث دیگری

گفت با الماس در معدن زغال*****ای امین جلوه های لا زوال

همدمیم وهست وبود ما یکی است*****در اصل وجود ما یکی است

من بکان میرم سر ناکسی *****تو سر تاج شهن شاهی رسی

قدر من از بر گلی کمتر زخاک*****از جمال تو دل آیینه چاک

روشن از تاریکی من مجمر است*****پس کمال جوهرم خاکستر است

پشت پا هر کس مرابر سر زند*****بر متاع هستیم اخگر زند

برسرو سامان من باید گریست*****برگ وساز هستی ام دانی که چیست

موبرای،دودی به هم پیوسته ای*****مایه دار یک شرار جسته ای

مثل انجم روی تو هم خوی تو*****جلوه ها خیزد زهر پهلوی تو

گاه نور دیده قیصر شوی *****گاه زیب دسته خنجر شوی

گفت الماس ای رفیق نکته بین*****تیره خاک از پختگی گردد نگین

تا به پیرامون خود در جنگ شد*****پخته از پیکار مثل سنگ شد

پیکرم از پختگی ذالنور شد*****سینه ام از جلوه ها معمورشد

خوار گشتگی از وجود خام خویش*****سوختی از نرمی اندام خویش

فارغ از خوف وغم و وسواس باش*****پخته مثل سنگ شو الماس باش

می شود از وی دو عالم مستند*****هر که باشد سخت کوش و سخت گیر

مشت خاکی اصل سنگ اسود است*****کوسر از جیب حرم بیرون زد است

رتبه اش از طور بالاتر شد ست*****بوسه گاه اسود و احمر شد است

در صلابت آبروی زندگی است*****ناتوانی ناکسی ناپختگی است

 

عشق صیقل می زند فرهنگ را*****جوهر آیینه بخشد سنگ را

اهل دل را سینه سینا دهد*****با هنر مندان ید بیضاء دهد

                                                                                                                   "اقبال لاهوری"

گر نسیم جود او بر کوه و صحرابگذرد*****سنگ آن یا قوت گردد خاک آن عنبر شود

آنکه چون بیند که جانم را به قوت آمد نیاز****قوت جان من زد و یاقوت جان پرور دهد

                                                                                                                        "امیر معزی"                            

نموده عکس نگینت به چشم دشمن ملک****چنانچه عکس زمرد نموده افعی را

                                                                     

از لعل حجاب سازد الماس ******رخساره همچو کهربا را

                                                                    

دانی از بهر تو با چشم بد گردون چه رفت**آنچه آن با چشم افعی از زمرد می رود

                                      

                                            

زمرد و گیر سبز هر دو همرنگند *****ولیک زین به نگین دان کشند از آن به جوان

                                                                                      

به خدائی که کوه و دریا را*****خازن دُر و لعل رخشان کرد

                          

                                                       

لمعۀ رخسار جاه و عکس اشک دشمنت*****کهربا چون عقیق از خاصیت گلگون کنند

                                                                                                                             "انوری"

لعل همان سنگ بود لیک سرخ*****هست بسا سنگ چو او نیک سرخ

پس ز جهان هر چه ز زشت و نکو***قیمت آن اجرت تحصیل اوست

                                                                                                                       "ایرج میرزا"             

             

جگر خوردن مگر بر اعتبار دل بیفزاید****که قیمت نیست غیر از خون، بها یاقوت کانهارا

                                                                    

پشت تمکین به اعتبار قوی است*****کوه را لعل مهرۀ کمراست

زمین طینت ما نیست کینه خیز نفاق*****بآ آتش یاقوت کرده اند خمیر

شمعی که بفانوس خیال تو فروزند*****چون آتش یا قوت نمیرد ز خموشی

 بر خود از ساز شکفتن کی گمان دارد عقیق***در خور نامت تبسم در دهان دارد عقیق

جای آن دارد که باشد دندان طمع***نسبت دوری به لعل دلبران دارد عقیق

بس که بی آب است این صحرای شهرت اعتبار***روز و شب نقش و نگین زیر باران دارد عقیق

سادگی دارالامان بی تمیزان بوده است***حلقه های دام را خاتم گمان دارد عقیق                                    

عیب ما رنگین خیالان معنی باریک ماست***عرض نقصان تادهد از رگ زبان دارد عقیق

هر کسی تا خاک گردیدن به رنگی بسمل است***خون رنگی در فسردنها روان دارد عقیق

حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار***در هجوم تشنگی ها امتحان دارد عقیق

هر که می بینی به قدر شهرت از خود رفته است***سود نامی هم به تحصیل دارد عقیق

بی جگر خوردن میسر نیست پاس اعتبار***آبرو در موج خون دل نهان دارد عقیق

اعتبارات جهان پر بی نسق افتاده است***جان کنی ها بهر نام دیگران دارد عقیق

خون دل را دربساط دیده رنگی دیگر است***آبرو در خاتم افزون تر زکان دارد عقیق

لعل ها از بهر مشتا قان تبسم پرور است***آب باریکی به ذوق تشنگان دارد عقیق

نیست "بیدل "کاوش ایام بر دل خستگان***در شکست خود همان خط امان دارد عقیق

                                                                                                                                                                        "بیدل دهلوی"

                                   

خون خورده و رخسار کرده رنگین*****این لعل کاندر حصار کانست

نمود آنقدر خون اندر دل کو ه*****که تا یا قوت شد سنگی به معدن

                                                                                                                                                                         "بیدل دهلوی"

بکان اندر تو بخشی کان لعل را فام*****تجلی از تو گیرد باده در جام

                                                                                                                                                                  "پروین اعتصامی"

                                                                                          

اشعار بسیار زیبائی در دیوان پروین اعتصامی در مورد سنگ ها هست از جمله حکایت گوهر وسنگ و شعر زیبای در یای نور که عین هر دو شعر دراین جا آورده شده.

گوهر و سنگ

شنیدستم که اندر معدنی تنگ

                  سخن گفتند با هم، گوهر و سنگ

چنین پرسید سنگ از لعل رخشان

                  که از تاب که شد، چهرت فروزان

بدین پاکیزه‌روئی، از کجائی

                  که دادت آب و رنگ و روشنائی

درین تاریک جا، جز تیرگی نیست

                  بتاریکی درون، این روشنی چیست

بهر تاب تو، بس رخشندگیهاست

                  در این یک قطره، آب زندگیهاست

بمعدن، من بسی امید راندم

                  تو گر صد سال، من صد قرن ماندم

مرا آن پستی دیرینه بر جاست

                  فروغ پاکی، از چهر تو پیداست

بدین روشن دلی، خورشید تابان

                  چرا با من تباهی کرد زینسان

مرا از تابش هر روزه، بگداخت

                  ترا آخر، متاع گوهری ساخت

اگر عدل است، کار چرخ گردان

                  چرا من سنگم و تو لعل رخشان

نه ما را دایه‌ی ایام پرورد

                  چرا با من چنین، با تو چنان کرد

مرا نقصان، تو را افزونی آموخت

                  ترا افروخت رخسار و مرا سوخت

ترا، در هر کناری خواستاریست

                  مرا، سرکوبی از هر رهگذریست

ترا، هم رنگ و هم ار زندگی هست

                  مرا زین هر دو چیزی نیست در دست

ترا بر افسر شاهان نشانند

                  مرا هرگز نپرسند و ندانند

بود هر گوهری را با تو پیوند

                  گه انگشتر شوی، گاهی گلوبند

من، اینسان واژگون طالع، تو فیروز

                  تو زینسان دلفروز و من بدین روز

 

بنرمی گفت او را گوهر ناب

                  جوابی خوبتر از در خوشاب

کزان معنی مرا گرم است بازار

                  که دیدم گرمی خورشید، بسیار

از آنرو، چهره‌ام را سرخ شد رنگ

                  که بس خونابه خوردم در دل سنگ

از آن ره، بخت با من کرد یاری

                  که در سختی نمودم استواری

به اختر، زنگی شب راز میگفت

                  سپهر، آن راز با من باز میگفت

ثریا کرد با من تیغ‌بازی

                  عطارد تا سحر، افسانه‌سازی

زحل، با آنهمه خونخواری و خشم

                  مرا میدید و خون میریخت از چشم

فلک، بر نیت من خنده میکرد

                  مرا زین آرزو شرمنده می‌کرد

سهیلم رنجها میداد پنهان

                  بفکرم رشکها میبرد کیهان

نشستی ژاله‌ای، هر گه بکهسار

                  بدوش من گرانتر میشدی بار

چنانم میفشردی خاره و سنگ

                  که خونم موج میزد در دل تنگ

نه پیدا بود روز اینجا، نه روزن

                  نه راه و رخنه‌ای بر کوه و برزن

بدان درماندگی بودم گرفتار

                  که باشد نقطه اندر حصن پرگار

گهی گیتی، ز برفم جامه پوشید

                  گهی سیلم، بگوش اندر خروشید

زبونیها ز خاک و آب دیدم

                  ز مهر و ماه، منت‌ها کشیدم

جدی هر شب، بفکر بازئی چند

                  بمن میکرد چشم اندازئی چند

ثوابت، قصه‌ها کردند تفسیر

                  کواکب برجها دادند تغییر

دگرگون گشت بس روز و مه و سال

                  مرا جاوید یکسان بود احوال

اگر چه کار بر من بود دشوار

                  بخود دشوار می‌نشمردمی کار

نه دیدم ذره‌ای از روشنائی

                  نه با یک ذره، کردم آشنائی

نه چشمم بود جز با تیرگی رام

                  نه فرق صبح میدانستم از شام

بسی پاکان شدند آلوده دامن

                  بسی برزیگران را سوخت خرمن

بسی برگشت، راه و رسم گردون

                  که پا نگذاشتیم ز اندازه بیرون

چو دیدندم چنان در خط تسلیم

                  مرا بس نکته‌ها کردند تعلیم

بگفتندم ز هر رمزی بیانی

                  نمودندم ز هر نامی نشانی

ببخشیدند چون تابی تمامم

                  بدخشی لعل بنهادند نامم

مرا در دل، نهفته پرتوی بود

                  فروزان مهر، آن پرتو بیفزود

کمی در اصل من میبود پاکی

                  شد آن پاکی، در آخر تابناکی

طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگها در دیوان شعرای فارسی، سنگ درمانی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
سنگها و چشم و نظر

آنها که چشم میخورند:

اگر این ما هیان رنگی نبودند                            در این تنگ بدین تنگی نبودند

 در معرض چشم زخم آنها که معمولا  چشم می خورند و سنگهای مؤثر

 فیروزه کزان روشنی دیده پدید است             یارم زپی کوری اغیار فرستاد

یک جمع پنج نفری در اتاقی نشته اند ششمین نفر وارد میشود معروف است که این شخص چشم های شوری دارد .

از این جمع یک نفر چشم می خورد. چرا ؟

چرا چهار نفر دیگر چشم نخوردند؟دلائل متعددی و جود دارد . اولین دلیل ضعف خود شخص است  به لحاظ فکری که "نکنه من چشم بخورم"،پس چشم می خوره ،این دلیل را همه می دانند اما دلیل دوم اینه که من به هر دلیلی به چیزی رسیدم که اندازه اش نشدم حتما دیده اید یکی گوشی موبایلشو آویزون کرده به گردنش ،یکی دیگه آویزون شده به گوشی موبایلش. یا مثلا رفته به هر دلیلی یه بنز خریده که چند قواره از خودش و شخصیتش بزرگتره از ماشین که میاد پائین می خواد درو بزنه به هم، روی هواست نمی تونه تعادل داشته باشه ،دست و دلش می لرزه چون هنوز اندازش نشده پس از همین ضعفش چشم می خوره و یه جائی از ماشینو داغون می کنه یا خودش... البته این چشم به خودش نمیگیره به صفتش میگیره به "تکبرش" برای این که این صفت ازش جدا بشه واین نهایت لطف خدای مهربونه  (برای تفکر)

دلیل بعدی خود نمائیه ، به معرض نمایش گذاشتن ،آنچه هست و باعث برانگیختن حس،حسد،بخل،کینه، و... در دیگران میشه .

هر که دارد اوحسن خود رادر مزاد                             صد قضا ی بد سوی او رو نهاد

چشم ها و خشم ها و رشک ها                                بر سرش ریزد چوب آب از مشک ها

  "مولوی"

در مورد چشم و نظر حرف و حدیث بسیار است . نکته قابل توجه اینکه اولا با توجه به اینکه تمام اقوام و ادیان برآن صحه گذاشته اند و بی شک همه ما تجربه کردیم این قضیه واقعیت دارد و ار تباطی به تلقین ندارد. ولی تلقین هم بی تأثیر نیست و دوم اینکه برای رفع آن یا بر گرداندن آن تعابیر مختلفی وجود داره ،دعاهای مختلفی توصیه شده ،حتی سنگ های مختلفی پیشنهاد شده ،در جائی فیروزه رابرای رفع چشم و نظر و گاهی عقیق یا با با قوری و گاهی زمرد و گاهی عقیق سرخ و یا قوت . همه اینها می توانند این کار را انجام دهند ولی کدام برای شما مؤثر ترند بر می گردد به حالات رو حی شما به عنوان مثال وقتی شخصی استقرار ندارد یعنی وقتی وارد مجلسی می شود روی هواست نمی تواند بچسبد به زمین و مسلط به خود باشد نگاه دیگران و فکر دیگران تعادش را بهم می ریزد(بقول سیستمهای امروزی چاکرای اول این شخص ضعف داره واین یعنی شخص خودشو دوست نداره یعنی خودکم بینه ،خجالتیه،ترس و بیشتر مواقع تنبلی از پا درش آورده) این شخص یا قوت قرمز یا عقیق بابا قوری( سلیمانی)برای او مناسب است آدم ها با هم فرق می کنند و سنگ هائی هم که برایشان مناسب است متفاوت است ،استرس و آشوب در وجود بیشتر ماهست ولی در بعضی مرکز این استرس  و شلو غی ناحیه سر به صورت شلوغی و سر درد  مثل بهمن ، در بعضی ناحیه قلب مثل تیر ماه به صورت گرفتگی و سنگینی روی قلب ودر بعضی در ناحیه شکم مثل مرداد یا آبان که به صورت آشوب و دل شوره می باشد یا ناحیه بالای قلب و گلو که به صورت بغض و گرفتگی است هر کدام این ها نوعی از استرس است  بعضی ضعفشان در سیستم گوارش است واز اینجا آسیب می بینند گاهی ازآدما در ناحیه قلب و ............ (این بحث را در بخش استرس و سنگها بخوانید)

به هر حال یکی از راه های مؤثر جلو گیری از چشم زخم و انرژی های منفی دیگران استفاده از سنگ مناسب است .

معمولا هر چیزی در ما کانون توجه شد خیلی زود آسیب می یبند برای همین است که معمولا کسانی که مو های  خوش حالت و خوش رنگی دارند خیلی زود مو هایشان شروع به ریختن می کند یا کسانی که چشمان روشن ،تیز بین و نافذ دارند خیلی زود چشم هایشان ضعیف می شود  یا کسانی که میگویند ما معده مان سنگ هم خرد میکند خیلی زود معده هایشان مشکل دار میشود.   

 

 

در معرض چشم و نظر: آنان که چشم میزنند و خودشان هم معمولا آگاهند.

 

دانی از بهر تو با چشم بد گردون چه رفت                  آنچه آن با چشم افعی از زمرد می رود

           "انوری"

آخر به خود ستم مکن ای ظالم حسد بنیاد                           که هست یکسر پیکان همیشه در دل تیر      "بیدل دهلوی"

معمولا چشمان تیز بینی دارید بسیار تیز بین و ریز بین و گاهی هم بسیار بد بین...

چشمان نافذی دارید و در بیشتر موارد پیشانی بین دو ابرو کمی بر آمده . غالب او قات جلوی پیشانی احساس سنگینی دارید و البته چشم زدنتان هم عموماً عمدی نیست ،شما خیلی زود چشم هایتان ضعیف می شود. چون از چشمهایتان خیلی کار میکشید ،حتی خیلی از حرفهایتان را با چشمهایتان میزنید.یک تیزی آزار دهنده هم در چشمان شماست که در مواجهه های کلامی مخاطبتان را آزار و بیشتر اوقات فراری میدهد.بهتر است نگاهتان را ثابت نگه ندارید آن را بچرخانید تا او هم بتواند نفسی بکشد. انرژی که تولید می کنید از قسمت پیشانی و بین دو ابرو ست و ریشه آن معمولاً حسد یا کینه است گرچه خودتان ظاهراً از آن آگاه نباشید.این انرژی  واین صفت جایگاهش بین دو پهلو (نفس)یا چاکرای خورشیدی است این انرژی میبایستی صرف سوخت و ساز معده و گوارشتان شود ولی صرف آتش زدن دیگران میشود ،برای همین است که مشکل گوارشی دارید .تمام کسانی که دچار کینه یا حسد هستند دچار بیماریهای گوارشی هم هستند.

 

با توجه به این که انرژی ها از بین نمی روند وقتی کسی با انرژی چشم شما آسیب می بیند. با شروع تخریب این انرژی به تدریج و بعضی اوقات ناگهانی به سوی خودتان باز می گردد.بهر حال شما ویروسی را کار سازی کرده اید و به سوی کسی فرستادید آن شخص هم مجبور است با آن بجنگد واز شرش خلاص شود. ناراحت نباشید بهر حال شما خالق این اثر شگرف و زیبا بوده اید پس به خودتان هم باز خواهد گشت .برای همین است که آشوب فوق العاده ای در ناحیه پیشانی و شکمتان حس میکنید وگاهی ناگهانی دچارش میشوید ونمیدانید از کجا آمده.حال به شما میگویم از کجا آمده،  مثلا مادری که بچه اش دچار چشم زخم شده با یکی از روش هائی که معمولا مرسوم است این انرژی را به شما باز میگرداند.  مثلا تخم مرغ داخل آتش انداختن ..وقتی این مادرآتشی روشن میکند و با آتش غم و و باد آه خودش هم یک انرژی قوی ایجاد می کند ووقتی آن تخم مرغ داخل آتش ترکید میگوید "بترکه چشم حسود" انرژی شما قطعاً به خودتان باز میگردد برای همین است که چشمان تیز بینتان خیلی زود ضعیف میشود.

پس در فکر علاج خود باشید والا این تشویش و تسلسل تا ابد ادامه میابد واین حرکتی است در دایره ای بسته که همیشه فاصله شما تا مرکز یکی است ولی فکر میکنید که در حال حرکت و "رشد"هستید . در صورتی که گرفتار عمل خودتان هستید.بسیار جالب است که تقریباً تمامی شما با این خصوصیات جذب مسائل ماوراء الطبیعه وحرکت های خاص وویژه هستید(دلیلش هم همان چیزهائی است که شما با چشمانتان یا با احساستان میبینید و دیگران از دیدن آن غافلند).ولی این یک آفت است که نمی گذارد شما از دایره بسته تان قدمی فراتر بگذارید.

نیمی از درمان آگاه شدن به درد است بعضی دردشان را نمی دانند و نمی فهمند ،شما آگاه شده ای و میدانی پس خودت را معالجه کن .میتوانید از آیات یا دعاهای خاصی استفاده کنید که میبایستی به اهلش مراجعه کنید،یا هر روز پنج دقیقه نه کمتر، با خدای لطیف خلوت کنید و از او بخواهید که شما را از این بلیه که درآخر دامنگیر خودتان میشود خلاص کند . به شما قول میدهم این پنج دقیقه درروز حکم نجات شما از بسیاری از سرگردانی های روزانه تان است. واما سنگها برای شما چه میکنند:

تامل:

"سنگ های قیمتی معجزه نمی کنند ولی مثل هر شیء قیمتی و با ارزشی دارای اثرات و ارتعاشات خاص  هستند.

اثراتی که تمامی ادیان و اقوام در گذشته و حال بر آن صحه گذاشته اند به هر حال هر چیزی که در این عالم قیمتی شده به دلیلی موجه قیمتی شده و دارای اثر و خاصیتی است و همین خاصیت است که آن را قیمتی کرده.

برای شما بهترین سنگ عقیق سرخ یمن است و پس از آن فیروزه اگر منشاء آن حسد وکینه است زبرجد هم بسیار مناسب است

طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگها و چشم و نظر، چشم نظر، چشم زخم، دعای چشم نظر، دعای چشم زخم،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com

آموزش علوم غریبه،طلسم بخت گشایی،طلسم محبت،كتابهای علوم غریبه،دانلود كتب علوم غریبه

مجموعه كتابهای علوم غریبه،انواع طلسم ها،علم رمل،علم جفر،كتابهای آموزش كامل علوم غریبه و70 نرم افزار در باب علوم غریبه

  علوم غریبه علمی میراثی از انبیا می باشد
علوم غریبه علمی ناباور و مطمئن و صحیح میباشد
علوم غریبه از برای نجات انسانها و اصلاح زندگی آنها به وجود آمده است و باید از این علم به طرز صحیح استفاده نمود.علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا آواره كردن و سرگردان نمودن كسی به وجود نیامده است.و نیز این علم را هرگز برای منفعت خود و دنیا نیاموزید، و فقط برای رضای خدا و كاربرد آن برای راضی نمودن حقوق افراد استفاده نمایید.
علم پیشگویی یكی از علوم بسیار قدیمی و ابتداییست.

متاسفانه هر كسی نمیتواند بدون دانش علوم غریبه از این كتابها استفاده كند.زیرا نوشتن هر دعا و طلسمی زمان خاصی میخواهد و اینكه با چه مركبی و در كدام مكان باید بنویسی
دوم این كه باید از یه استادی اجازه اذن دریافت كنید تا دعا یا طلسمی كه مینویسید تاثیر گذار باشد

ما این دو مسئله بزرگ را برای شما حل كردیم


بعد چندین ماه ها و تحقیقات نزدیك به 500  مجموعه كتابهای علوم غریبه كه شامل انواع دعاها و طلسمات و 75 نرم افزار در باب علوم غریبه را در قالب 3 دی وی دی برای شما عزیزان تهیه كردیم

و اینكه قبل از استفاده از این 500 جلد كتاب ،كتابی با عنوان آموزش گام به گام علوم غریبه كه نزدیك به 340 صفحه میباشد را خوب مطالعه و یاد بگیرید.و بعد به سراغ مجموعه 500 جلد كتاب بروید
و سوم اینكه برای اجازه  اذن از استاد ،شماره یكی از بزرگترین استاد در زمینه علوم غریبه را در این مجموعه قرار داده ایم كه شما بعد از یادگیری كتاب آموزش گام به گام علوم غریبه،با این استاد بزرگوار تماس گرفته و از او اجازه اذن دریافت كنید.

 لطفا بدون خرید این مجموعه تقاضای شماره استاد را نفرمایید كه جدا معذوریم.
 
توجه:::توجه:::هر گونه استفاده غیر شرعی و نادرست از این مجموعه  مسئولیت آن به عهده آن شخص  می باشد و مدیریت این وبلاگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از این مجموعه را ندارد.
 
 
بزرگترین مجموعه كتاب های جادو طلسم و خواندن خطوط نسخه گنج ... و بیش از 70 نرم افزار در باب علوم غریبه
 


 
بزرگترین مجموعه كتاب های جادو طلسم و خواندن خطوط نسخه گنج ... و بیش از 70 نرم افزار در باب علوم غریبه - فقط 20000 تومان


فروش بزرگترین مجموعه علوم غریبه در 3 دی وی دی با هزینه پستی فقط   18000 تومان
 


 =========

 خرید مستقیم پستی

 

3 DVD

كمیاب ترین مجموعه كتاب های علوم غریبه با قیمتی بسیار نازل

آیا بخت شما نیز بسته است

آیا میخواهید به علم حروف دست یابید

آیا میخواهید نوشتن طلسم را یاد بگیرید

آیا میخواهید باطل كردن طلسم را یاد بگیرید

آیا میخواهید قدرت سنگها را ببینید

آیا میخواهید بیماریها را شفا دهید

آیا به تسخیر جن علاقه دارید

...و

همه آنچه شما میخواهید و دست نیافتنی به نظر میرسد

این مجموعه مانند استادی در كنار شماست

برای تهیه این مجموعه

به آدرس زیر سر بزنید

خرید مستقیم پستی

در 3 عدد  DVD

خرید مستقیم پستی

 

 

====================================================

لیست كتاب های موجود در مجموعه

 

بخش اول

 | ابواب المقاصد|2چوب | 40خاتم | ادعیه و ادویه | ادعیه و

خاتم الواح | التعرف | الف حرز و حرز | انوار الرمل | اسماء الله

| بلاد الجن | دررالمنزوم | اكسیر | انسان | اسم اعظم | فال

 نامه شیخ بهایی | فرخ نامه | حقیقت جفر عند الشیعه |

خواص اشكال و حروف | كلیات اساتیر | مفاتیح حاجت |

مقاصد المجامع الدعوات | مفتاح الحاجات | رمل | مقاصد

الرمل | مجامع الدعوات | مفاتیح الحاجات | مقالیق الرمل |

 مجامع الدعوات | مجامع الطلسم | مخزن الحكمات | محاج

 الدعوات | مكشوف الدوران روح |  6 رساله | 72 دیو | اسرار

 قاسمی | مكاشف دوران روح | رمل كبیر | روح های تسخیر

شده | نقد جاودان | سحر گشا و باطل نامه  |

 بخش دوم


الدراسا ی علم فراسا | القرین وریاضیات | الكباریت فی اخراج

 الافاریت | الخاتم سلیمان | اللوء لوء و مرجان | المنتخبات

ریاضیات | النوامیس | السحر | السحر العجیب فی جلب حبیب

 | الاوفاق | اسرار السحر | دعوات الجلاله | دعای اكاشه |

 فزائل القرآن | قره در علم رمل | حقی | جواهر الایات |

 جوهری كمال  |  كنز الاختصاص | كشف المكتوم | كفایت

الحكیم | خطی | خطی عربی | خواص روحانی | خواص احجار

 | خزائن الاسرار | ختوط سوره یاسین | كیمیا گر | كتوب |

 كواكب محیط | مجمع الاسرار | مخلوط هیاكل السبعه |

مخلوط دعوات بسم الله | مالك | معراج نبی | منتخب شمس

 المعارف البونی | رسایل فی حكمت و تبعیت | سحر بار نوخ 

  |  سحر اقدس | شرح صلوات | تاج الملوك | تحلیلیه | طالع

 كرات | طلما سانی  |  طب روحانی

بخش سوم

 خزائن الاسرار | كنوز المزمین | كنوز الاسرار الخفیه | كله سر

| مفاتیح المقالیق | مجموع علم رمل طوسی | مخازن الاوفاق

 | مفاتیح | معراج الزاكرین | میرداماد علم حروف | میر داماد

 كبیر | مجربات ابن سینا | مجربات سلیمانی | مرتاز نامه

 هندی | مصطلحات علم جفر | نادر الرمل | نقش سلیمانی |

 اصول علم رمل و استرلاب | رساله در باب حروف | رموز اسرار

 در علم جفر | سمور هندی كنوز الذهب | سر المستتر |

القول مبین | درر المكنون | در نادره | زینت الدعوات | القبه

 الابلیس | اللجلوتیه | الرحمت فی طب | السحر الاحمر |

 اسماء الله | هیاكل سبعه | عزیمت سباسب | بهت الاواق |

 دعوت بسم الله | دعوت جلالیه | درر الانوار | علم الكتاب | اتول

 الملك | حجاب اسماء اهل كهف | هرز جذب قلوب | سرخاب

رمل | طلسم مریخ | طی الارض | تحفه الاسرار

 

بخش چهارم

 

حرزالامان ی تن الزمان | جفر | جفر دهدار | جفر جامع جواهر

الاسرار | كلمات الطیب | جفر خامس  | كنز الحسینی | كنوز

 الیاهود | كهف الهدایه | كشكول | جفر خفیه | طم طم | تعویز

 عملیه | طلسم اسكنر | اسرار فی عیم رمل | اسرار العارفین

 و زبد | اسرار المكتون | از جنین تا جنان | بحر الاسرار | بحر

الغایب | دیو نام پری نام | احزار الارواح | فال | فال چوب |

فاتول غرایب | نون تسخیرات سكاكی | قصه های شیخ

اشراق | گوهر شب چراغ | جامع الفواید | جواهر مكنونه |

 معارف الكواكب | سكاكی | سر الاسرار | زبدتوالاسرار


 
بخش پنجم

 الفلاحت | الطلسم | اقترانات الكواكب | فخر راضی | فوائد من

 كتاب ابن حاج | قدرت الخلاق | كنوز المغربین  | كبریت احمر |

خطی | خواص الف | كیمیای احضارات  | لغات مجران |

مجموع الطیف  | مخلوط عجیب | مخلوط الدر | مخلوط فاتول |

 مخلوط طم طم | مخلوط طوات البحریه  | مزامیر داود |

مشكات الاسرار | مربات ابن سینا | منتدیات المرجان |

مرشد الانسان | نادر افغانستانی | صحیفه اوفاق | سحر

هاروت | سر الجلالی  | سحر خاتم آبی حامد |

 شموس الانوار

و بیش از 70 نرم افزار در باب علوم غریبه

 

و 300 كتاب كمیاب دیگر
==================================بیشتر تلاش من برای بالا بردن ادراك مردم نسبت به این علوم ارزشمنده

 --   پس درنگ نكنید     --

=====================

تنها با هزینه پستی     20000 تومان

در صورتی كه تمایل به دریافت این مجموعه  دارید

میتوانید به 2  صورت

 نقدی              پستی

 خرید كنید

 

كالا را تحویل گرفته سپس مبلغ  را پرداخت كنید
 
برای ارسال سریعتر لطفا تماس بگیرید 09118506072
09352191655  آذرمنش

===================

  خرید پستی كلیك كنید

خرید مستقیم پستی

 خرید پستی

====================

    نحوه خرید نقدی

 مبلغ رابه شماره حساب زیر واریز كرده

 شماره واریز خود

نام و نام خانوادگی

 آدرس دقیق محل سكونت  *

كد پستی    *

را به ما اطلاع دهید تا در كمترین زمان بسته را برای شما ارسال كنیم

 

خرید مستقیم پستی

 

 


خرید مستقیم پستی


برای ارسال سریعتر لطفا تماس بگیرید 09118506072
09352191655  آذرمنش
 

 
 
كلمات مرتبط:

كتاب,دانلود كتاب,علوم غریبه,دعای محبت,دعای باطل سر,دعای طلسم,طلسم كردن،دانلود كتاب علوم غریبه،دانلود كتب علوم غریبه،آموزش علوم غریبه،كتاب،كتاب علوم غریبه،متافیزیك،متافیزیك چیست،دعانویسی،طلسم زیبا،طلسم،طلسم محبت،طلسمات،طلسمات و علوم غریبه،جادوگری،جادو،جادوگران،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحر و جادو،سحر و جادو و طلسم،رمل،فال رمل،باطل سحر،باطل السحر،دعای محبت،دعای زبان بند،زبان بند،دعای گشایش كار،دعای گشایش بخت،دعای گشایش،دعای روز،طلسم ثروت،طلسم گنج،تسخیر جن،تسخیر،موكل،احضار موكل،احضار جن،احضار روح،احضار،دعای ازدواج،علم جفر،آموزش علم جفر،دعای شش قفل،دعای ناد علی،دعای ناد كبیر،زیبایی صورت،زیبایی پوست،دعای حاجت،تسخیر جن


طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: تسخیر جن، تسخیر، احضار، احضار روح، احضار جن، کتابهای عاوم غریبه، کتاب های علوم غریبه، كتاب، دانلود كتاب، علوم غریبه، دعای محبت، دعای باطل سر، دعای طلسم، طلسم كردن، دانلود كتاب علوم غریبه، دانلود كتب علوم غریبه، آموزش علوم غریبه، كتاب علوم غریبه، متافیزیك، متافیزیك چیست، دعانویسی، طلسم زیبا، طلسم، طلسم محبت، طلسمات، طلسمات و علوم غریبه، جادوگری، جادو، جادوگران، جادوی سیاه، سحر، سحر و جادو، سحر و جادو و طلسم، رمل، فال رمل، باطل سحر، باطل السحر، دعای زبان بند، زبان بند، دعای گشایش كار، دعای گشایش بخت، دعای گشایش، دعای روز، طلسم ثروت، طلسم گنج، تسخیر جن، تسخیر، موكل، احضار موكل، دعای ازدواج، علم جفر، آموزش علم جفر، دعای شش قفل، دعای ناد علی، دعای ناد كبیر، زیبایی صورت، زیبایی پوست، دعای حاجت،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:4)      1   2   3   4  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic