تبلیغات
علوم غریبه،حروف ابجد،حروف ابجد کبیر،فال حروف ابجد،جدول حروف ابجد،استخاره با حروف ابجد - سنگها در روایات اسلامی،سنگ درمانی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

علوم غریبه،حروف ابجد،حروف ابجد کبیر،فال حروف ابجد،جدول حروف ابجد،استخاره با حروف ابجد
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
سنگها در روایات اسلامی

تاثیر انگشترى در روایات اسلامى:

امام هشتم (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست كردنش نفاق و دو رویی را محو می كند

امام ششم (ع) : هر كس انگشتر فیرزوه دست كند ، دست او نیازمند نخواهد شد .

امام ششم (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است.

امام ششم (ع) : هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت كارش البته نیكو با شد.

امام اول (ع) :دوركت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد

امام هشتم (ع):انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانی را برطرف میكند.

امام علی ع:دارنده یاقوت نجابت و بزرگى مى یابد.

پیامبر (ص) :خداوند عالمیان میفرماید كه من شرم دارم از دستی كه بسوی من بلند شود به دعا ودر آن انگشتر فیروزه باشد واو را نا امید برگردانم.

امام ششم (ع):عقیق ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند

پیامبراکرم(ص):عقیق غم و غصه را رفع مى كند

پیامبراکرم(ص):زمرد زایل كننده فقر است.

الف) ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند(امام صادق ع)

ب) با خیر و نیكى روبه رو مى كند(پیامبراکرم ص)

ج) غم و غصه را رفع مى كند(پیامبراکرم ص)

د) فقر را از بین مى برد (پیامبراکرم ص)

ه) كارها را به نیكى و خوبى تمام مى كند(پیامبر اکرم ص)

و) موجب اجابت دعا (امام صادق ع).وبرآورده شدن هرحاجتى مى شود(امام سجادع)

ز) موجب بركت و باعث ایمنى از بلا مى شود(امام علی ع)

ح) ایمنى از پادشاه ظالم( امام صادق ع)

ط) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار ركعت است (امام صادق ع)

ک) باعث گشایش رزق مى شود(امام رضاع)

 

نگین فیروزه
الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى گردد (امام صادق ع)

ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است. (امام رضا ع)
ج) در استجابت دعا مؤثر است. (پیامبراکرم ص)
د) عامل فتح و پیروزى است. (امام هادی ع)
هـ) دور گرداننده دردها از دیدگان است. (امام صادق ع)
و) موجب گشایش سینه مى گردد. (امام صادق ع)
ز) قوت دل را زیادمى كند. (امام صادق ع)
ح) باعث برآورده شدن حاجات مى شود. (امام صادق ع)

نگین یاقوت
الف) باعث از بین رفتن فقر مى شود. (امام صادق ع)
ب) دارنده آن نجابت و بزرگى مى یابد. (امام علی ع)
ج) پریشانى را زایل مى كند. (امام رضا ع)
پیامبراکرم ص خطاب به امام حسین ع) فرمودند: فرزندم، انگشتر یاقوت و عقیق به دست كن كه فرخنده و مبارك است و هرگاه كسى به آنها نگاه كند نور صورتش زیاد مى شود...
نگین زمرد
الف) زایل كننده فقر است. (پیامبراکرم ص)
ب) سبب آسانى كارهاست. (امام رضاع)

ج) فقر را به توانگرى مبدل مى كند. (امام رضاع)
از امام رضا (ع) درباره نگینى كه از سنگ زمرد ساخته مى شود، پرسیدند؟
امام فرمود: اشكالى ندارد اما به هنگام طهارت گرفتن آن را از دست درآورند.
نگین جزع یمانى
حضرت على (ع) فرمود: «انگشتر جزع یمانى در دست كنید كه رد نمى كند مگر متمردان شیاطین را»
نگین حدید چینى :
الف ) جهت نیرومندى نیك است . (امام علی ع)
ب ) باعث دورى اجانین و شیاطین مى شود. (امام باقر ع)
ج ) از شر هر موجودى در امان مى دارد. (امام صادق ع)
د ) اثر چشم بد را از بین مى برد. (امام صادق ع)
ه- ) باعث آسانى وضع حمل مى شود. (امام صادق ع)
و ) براى اجابت حاجات دشوار نیك است . (امام صادق ع)

ز ) باعث ایمنى از ترس مى شود . (امام صادق ع)

ح ) همراه داشتن آن به هنگام نماز مكروه است (امام زمان عج)

منابع و مآخذ : الكافى ، تهذیب الاحكام ، وسایل الشیعه، مكارم الاخلاق ، امامى شیخ طوسى ، عیون اخبار الرضا، حلیه المتقین، هزار و یك نكته.

امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست كردنش نفاق و دو رویی را محو می كند

امام صادق (ع) : هر كس انگشتر فیرزوه دست كند ، دست او نیازمند نخواهد شد .

امام صادق (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است.

امام صادق (ع) : هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت كارش البته نیكو با شد.

امام علی (ع) :دوركت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد

امام رضا (ع):انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانی را برطرف میكند.

امام علی ع:دارنده یاقوت نجابت و بزرگى مى یابد.

پیامبر اكرم (ص) :خداوند عالمیان میفرماید كه من شرم دارم از دستی كه بسوی من بلند شود به دعا ودر آن انگشتر فیروزه باشد واو را نا امید برگردانم.

امام صادق (ع):عقیق ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند

پیامبراکرم(ص):عقیق غم و غصه را رفع مى كند

 

منابع و مآخذ : الكافى ، تهذیب الاحكام ، وسایل الشیعه، مكارم الاخلاق ، امامى شیخ طوسى ،  عیون اخبار ... حلیه المتقین.

طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگها در روایات اسلامی، سنگ درمانی،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ